Tuesday, 23 October 2012

Panduan Pengauditan...

Pic semasa membuat auditan stor...
Petikan daripada Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007.

18. PEMERIKSAAN

  18.1   Pemeriksaan aset dilakukan ke atas:-
                (a)  Fizikal;
                (b)  Rekod; dan
                (c)  Penempatan.

  18.2  Tujuan pemeriksaan adalah untuk:-
               (a)  Mengetahui keadaan dan prestasinya;
               (b)  Memastikan setiap aset mempunyai daftar/rekod yang lengkap, tepat dan kemaskini;  
               (c)  Memastikan setiap aset berada di lokasi sama seperti yang tercatat dalam daftar.

  18.3  Pegawai Pengawal hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang Pegawai Pemeriksa yang tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan aset untuk membuat pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun.

Untuk download pekeliling ni, kengkawan boleh klik SINI...

Selain tu, ada juga Pekeliling Pengurusan Stor Kerajaan, PP052009...

Bagi yang nak download Garis Panduan Pengauditan Audit Dalam (GPPAD) yang di keluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia tahun 2010, kengkawan boleh rujuk SINI...


Nota Jari: Sesaja nak share macamna proses pengauditan.. Coz Ai tengah pening buat semakan sampel perolehan aset.. huhuhu..

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...